Our Blog

Riabina - W Styrawierskyj Dzjariewni (2008)Riabina z Gabowych Grądów koło Augustowa powstała w 1988 i jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców (staroobrzędowcy - starowiercy, znaleźli się w Polsce pod koniec XVII wieku,wyrzuceni przez cara z Rosji, gdy nie zgodzili się na zmianę w liturgii i zwyczajów w religii pawosławnej.) w Polsce.Wykonują w zbliżonym do nowogródzko-pskowskiego dialekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody, choć śpiewają także inne pieśni rosyjskiego rodowodu.Marta Ancipow - śpiew
Zinida Ancipow - śpiew
Irena Fomin - śpiew
Anna Jefimow - śpiew
Maria Jefimow - śpiew
Wiera Jewdokimow - śpiew

Zgodnie ze swoją tradycją nie używają instrumentów muzycznych (także dawne tańce-korowody odbywają się wyłącznie przy akompaniamencie śpiewu). Obecnie zespół składa się ze śpiewaczek urodzonych w podaugustowskich wsiach - Gabowych Grądach i Borze. Zespół występuje w strojach typowych dla XIX –wiecznej centralnej Rosji.

link in comments

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.