Our Blog

Kūlgrinda - Prūsų Giesmės (2005)Kulgrinda oznacza tajemniczą brukowaną drogę pod wodą, prowadzącą do zamku poprzez bagna i jeziora. Kulgrinda jest także ścieżką inicjacji. Zespół rytualnego folkloru Kulgrinda rozpoczął działalność w 1990r., w czasie, kiedy Litwa przechodziła swe odrodzenie. Dziś trudno wyobrazić sobie cały odżywający ruch oparty na wierzeniach Bałtów bez tej grupy.

Zespół wykonuje rytualny folklor bałtycki i jedyne w swoim rodzaju magiczne sutartines. Melodie te pochodzą z najstarszych czasów narodu litewskiego. Pieśni z akompaniamentem bębnów, kobz, skrzypiec i innych instrumentów towarzyszą modlitwom do prastarych bogów i tańcom. Kulgrinda, prowadzona przez pogańskiego kapłana Janasa i kapłankę Iniję, jest regularnie zapraszana na najważniejsze wydarzenia na całym świecie by przedstawiać etniczne tradycje bałtyckie. Grupa ma dość nowoczesne podejście do folkloru: zachowując stare tradycje, dostosowuje je do obecnych czasów. Poprzez charakterystyczny, oryginalny dźwięk i młodzieńczy entuzjazm, ale także zachowywanie autentyzmu ludowej pieśni, zespół potrafi zaprezentować folklor publiczności w bardzo różnym wieku.

Zgodnie ze zwyczajami bałtyckimi, Kulgrinda wykonuje również rytuały związane z weselem, inicjacją, uroczystościami rodzinnymi i zmianami pór roku. Rytuały te mają zazwyczaj miejsce przy ołtarzu na kopcu Giedymina w Wilnie, ołtarzu Lizdeika w parku Verkiai, Kernave, innych wzgórzach fortyfikacyjnych, kopcach, świętych miejscach pod gołym niebem i pod dachem. Kulgrinda jest także zapraszana na obchody narodowe, oficjalne gale i uroczystości w różnych miastach.

Ostatnio zespół nagrał i wydał albumy: "Ugnies Apeigos" (2002), "Perkuno Giesmes" (2003), "Prusu Giesmes" (2005), "Giesmes Saulei" (2007) i razem z Donisem zrealizował projekt "Sotvaras" (2004). (Wschodni Folk)Kulgrinda means a secret cobbled road under water through a marsh or a lake leading to the castle. Kulgrinda is also a path of initiation. Ritual folklore band Kulgrinda was founded in 1990, the time when Lithuania was undergoing rebirth. The entire revived movement of the Balts' belief can be hardly imagined without this group.

The band performs ritual Baltic folklore and unique magic sutartines. These melodies come from the oldest times of the Lithuanian nation. The songs accompany the prayers to the old gods, dances, and provide thunderous accompaniment of drums, bagpipes, violins and other instruments. Kulgrinda, led by the pagan priest Jaunius and priestess Inija, is regularly invited to introduce ethnic Baltic tradition in the major events worldwide. The band holds quite a modern approach to folklore, that is, by preserving old traditions they adapt them to the today's life. Characterised by original sound and youthful enthusiasm, yet at the same time preserving the authenticity of folk songs, the ensemble manages to present folklore to the audience consisting of various age groups.

Following Baltic customs, Kulgrinda also performs wedding, initiation and other family and season rituals. These rituals usually take place next to the altar of Gediminas grave hill in Vilnius, Lizdeika altar in Verkiai park, Kernave, other fort hills or altar hills, sacred sites, nature and indoor sites. Kulgrinda is also invited to national ceremonies, official events and town festivities. In recent years the band has recorded and released albums "Ugnies Apeigos" (2002), "Perkuno Giesmes" (2003), "Giesmes Saulei" (2007) and project "Sotvaras" (2004) together with Donis. (Eastern Folk)
 
link in comments

6 komentarzy:

pausts pisze...

link

mietek pisze...

no proszę. a macie Waćpanowie Kutaviciusa "Bramy Jerozolimy" czy jak tam się to nazywa? bo ja tylko na kasecie z radia.

pausts pisze...

Przykro mi,ja w chwili obecnej niestety nie mam.

mietek pisze...

a w chwili nieobecnej?

pausts pisze...

Być może ;)

mietek pisze...

no to git

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.