Our Blog

Ethnic Heritage Ensemble - Three Gentlemen From Chicago (1981)


Ethnic Heritage Ensemble jest jedną z dwóch grup prowadzonych obecnie przez perkusistę i wokalistę Kahila El'Zabara.

Grupa powstała w roku 1976 by łączyć współczesne dokonania amerykańskiej muzyki jazzowej (spod znaku AACM), free jazzową kolektywną kreację muzyki z tradycyjną afrykańską instrumentacją i takimiż rytmami. Wszyscy przewijający się przez ten zespół muzycy są multiinstrumentalistami. Każdy z nich, oprócz gry na swoich zasadniczych instrumentach, gra na dużej ilości instrumentów perkusyjnych, najczęściej o rodowodzie afrykańskim.

Wieloletnim współpracownikiem grupy był grający na różnych instrumentach dętych drewnianych Edward Wilkerson jr., którego umiejętności w tym zakresie były szeroko wykorzystywane przez El'Zabara.

Obecny zasadniczy trzon grupy, to: Kahil El'Zabar (instrumenty perkusyjne, śpiew), Ernest Dawkins (saksofony, instrumenty perkusyjne), Joseph Bowie (puzon, instrumenty perkusyjne). Zasadniczo czwartym członkiem zespołu jest Harold Atu Murray (instrumenty perkusyjne). Niemniej jednak do grupy często dołącza Fareed Haque (gitara), który aczkolwiek wymieniany jest jako "gwiazda specjalna", to jednak od lat występuje wspólnie z grupą. Wówczas najczęściej zespół pojawia się w składzie: El'Zabar, Bowie, Dawkins, Haque.

Charakterystyczną cechą grupy, nadającą jej łatwe do rozpoznania brzmienie, jest usunięcie z jej składu instrumentu basowego (kontrabasu, czy też tuby). Rytm rozwijany jest przez El'Zabara i innych członków zespołu, którzy aktualnie nie grają na swym zasadniczym instrumencie. Na tym tle prezentowane są dość swobodne improwizacje instrumentów dętych. Próżno raczej w muzyce Ethnic Heritage Ensemble szukać free jazzowych rozwiązań. W zamian za to otrzymujemy interesujące struktury polirytmiczne oraz dość prostą, niemal mistyczną i szamańską melodykę. (diapazon)The Ethnic Heritage Ensemble was formed shortly after percussionist Kahil El'Zabar  graduated from the school of the Association for the Advancement of Creative Musicians in 1976. He teamed up with tenor saxophonist Edward Wilkerson, Jr., to play music that combined contemporary African-American musical styles, like jazz, with more traditional African instrumentation and rhythms. The duo would frequently grow to a trio in these first years, adding musicians like saxophonist Light Henry Huff and Kalaparusha Maurice McIntyre; through extensive touring in Europe and the United States, they began to build an international reputation. In 1988, they added trombonist and conga player Joseph Bowie, who was the leader of the jazz-funk group Defunkt. This trio configuration proved to be both long-living and successful, recording on a number of European record labels. 1993 brought their first recording on an American label, Dance with the Ancestors, which was recorded for Chameleon Records. In 1997, Wilkerson was replaced by Ernest "Khabeer" Dawkins, who was first featured on a recording made by the Ensemble in 1999, Freedom Jazz Dance. That album, which also featured Chicago jazz legend Fareed Haque, was released by the Delmark label and continued the Ensemble's tradition of music with a modern sensibility and an ancestral spirit. February 2002 found the group on a North American tour celebrating their 25th anniversary. By 2006, Bowie's spot had been filled by young trumpeter Corey Wilkes when they recorded Live at the Ascension Loft, released in early 2007. (Stacia Proefrock)

link in comments 

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.