Our Blog

Teatr-A - Genesis (2004)


Widowisko uliczne oparte na pierwszych dziewięciu rozdziałach Księgi Rodzaju. Sztuka zrealizowana jest w konwencji teatru totalnego, obfitując w różnorakie środki wyrazu.

Spektakl Teatru"A" jest próbą plastycznej interpretacji starożytnych obrazów. Na jej kształt wpłynęły wizje literackie, muzyczne, plastyczne i filozoficzne kreślone przez wybitnych artystów i myślicieli europejskich. Interpretacja ta jest jednak na wskroś współczesna -- odwołując się do znanych powszechnie wątków Teatr "A" pyta o ich znaczenie w dzisiejszym świecie. Czerpiąc ze wspólnej, europejskiej tradycji pyta o to, co w niej nadal aktualne i żywotne.

Archetypiczny tekst, przez wieki interpretowany na różne sposoby, wywarł fundamentalny wpływ na kształt europejskiej wyobraźni. To jemu zawdzięczamy żywotne koncepcje pochodzenia świata i człowieka, koncepcję winy i zadośćuczynienia, wreszcie koncepcję utraconego i odzyskanego na powrót raju.Muzyka Jacka Dzwonowskiego, sześciometrowe ekrany z projekcjami multimedialnymi zestawiającymi wybitne dzieła malarskie ze współczesnym video-artem, bogata i funkcjonalna scenografia: bombastyczne kostiumy, szczudła, kukły, ogromne machiny i żywy ogień przeprowadzą widza od Stworzenia, poprzez Upadek, aż do Potopu.

"Pełna poezji i wizyjność biblijna opowieść o powstaniu świata i człowieka w ciągu kilkunastu sekund zderzona zostaje ze współczesnością; nie tylko zresztą sceniczną. Spektakl grany w samym centrum Katowic, przy ul. Moniuszki, oglądały nawet rezydujące tu prostytutki, co było niezaplanowanym, ale wyjątkowo celnym komentarzem do teatralnej, symbolicznej prezentacji siedmiu grzechów głównych. Gliwickie widowisko, wykorzystujące typowe atrybuty prezentacji ulicznej - ogień, aktorów na szczudłach, wspaniałą muzykę i wielkie machiny - pozostaje jednak czymś więcej niż tylko porywającą kompozycją plastyczną. Mądry i jasny przekaz, choć dydaktyczny, nie jest tu równoznaczny z kategorycznym nakazem. A to prowokuje do myślenia". (Henryka Wach-Malicka)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.