Our Blog

Andruchowycz / Trzaska - Andruchoid (2005)


Pomysł nagrania wspólnej płyty, na której Andruchowycz recytuje swoje wiersze do muzyki Mikołaja Trzaski narodził się podczas podróży artystów po ukraińskich Karpatach. Jesienią 2003 roku weszli do studia we Lwowie Tak powstał muzyczno-poetycki projekt,"Andruchoid". Zawiera on kilkanaście wierszy Andruchowycza, czytanych przez samego autora, oprawionych muzycznie przez Mikołaja Trzaskę, Wojtka Mazolewskiego, Macio Morettiego i Zosię Gołębiowską. Ta nowatorska formuła, gdzie utwór literacki jest na żywo ilustrowany muzycznie sprawdziła sie już wcześniej - podczas współpracy Trzaski z poetą Marcinem Świetlickim oraz pisarzem Andrzejem Stasiukiem. Jest to projekt awangardowy, niekomercyjny i nawiazuje bezpośrednio do tradycji beatników lat 60-tych oraz starych słuchowisk radiowych. 

Jurij Andruchowycz - urodzony w 1960 r. w Iwano-Frankiwsku, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Odbył służbę wojskową w Armii Sowieckiej. W latach 1989-1991 studiował we Lwowie i Moskwie. Mieszka w rodzinnym mieście. W 1985 r. wydał debiutancki tomik Niebo i place. W następnych latach opublikował kolejne dwa zbiorki wierszy - Śródmieście (1989) oraz Egzotyczne ptaki i rośliny (1991), trzy powieści - Rekreacje (1992), Moskowiada (1993) i Perwersja (1996). W latach 80. wraz z Wiktorem Neborakiem i Oleksandrem Irwancem założył słynną na Ukrainie grupę poetycką Bu-Ba-Bu, której akcje poetycko-muzyczne, jednocześnie liryczne i prześmiewcze, niosły ze sobą powiew wolności nie tylko politycznej, ale przede wszystkim twórczej. Wraz z Jurijem Izdrykiem wydaje czasopismo "Czetwer". (kilogram)The idea to record an album together, on which Andruchowycz reads his poetry to the music of Mikołaj Trzaska, was born during the artists' journeys through the Ukrainian Karpatian mountains. In autumn 2003, they went in the studio in Lvov. And thus "Andruchoid", a musical - poetic project, was born. It contains several poems by Andruchowycz, read by the author himself, put in musical frames by Mikołaj Trzaska, Wojtek Mazolewski, Macio Moretti and Zosia Gołębiowska. This innovative form, in which a literary work is commented with music, had been successful before - during Mikołaj Trzaska collaboration with the poet Marcin Świetlicki and an author, Andrzej Stasiuk. It is an avant garde, non-commercial project which refers directly to the beatnik tradition of the 50's as well as old radio shows. 

Jurij Andruchowycz - b. 1960 in Iwano - Frankowsk; a poet, author, essayist, interpreter. He underwent his military service for the Soviet Army. In the period from 1989 to 1991, he studied in Lvov and Moscow. He lives in his hometown. In 1985 he put out his debut poem collection, entitled 'Heaven and Squares'. The following years saw the publication of two consecutive collections of poems - 'The Downtown' (1989) and 'Exotic Birds and Plants' (1991), as well as three novels: 'Recreations'(1992), Moscoviada (1993) and "Perversion'(1996). In the 1980's, together with Wiktor Nieborak and Oleksandr Irwanec, he formed Bu-Ba-Bu, a poetic group, the poetic - musical actions of which, at the same time lyrical and mocking, conveyed the flow of political and creative freedom. Andruchowycz is the co-editor (with Jurij Izdryk) of the "Czetwer" periodical. (kilogram)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.