We're sorry but we are not able to meet all your requests related with old posts. In this way, we will constantly returned to the past. Please read our blog more often. Thank you :))
10.2.13

VA - Illuminated (1996)


Utwory rytualne, w założeniu mające przynieść oświecenie duchowe (iluminację), tak jak ją rozumiały różne kultury. A więc mamy tu rytualną muzykę z Tybetu, Meksyku, Maroka oraz Europy ( z tym, że w Europie uwzględniono dualizm tradycji – z jednej strony muzyka chrześcijańska z Włoch i Hiszpanii, z drugiej muzyka pogańska z Irlandii i Brytanii). Bardzo ciekawy zestaw utworów i dróg do duchowego oświecenia. (serpent)


This sequence of ritual music attemps to capture illumination as perceived in various parts of the world - in Asia (Tibet), America (Mexico), the Arab civilizations of Africa (Morocco), Europe (with the dual aspects: Christian > Italy, Spain, France, Hungary - and Pagan > Ireland, Bretagne).Based on the first records published in that collection.  (subrosa)