Farewell

Dear Readers -

It has been over seven years since the Savage Saints uprising. With great regret and after much thought we decided to suspend the activities of the blog. We have asked you about symbolic donation but without any answer. We no longer have the energy and motivation to continue posting. DON'T ASK FOR ANY RE-UPS. Thank you for all the kind words, comments and activity. Goodbye - Savage Saints Crew

Drodzy Czytelnicy -

Mięło ponad 7 lat od powstania Dzikich Świętych. Z wielkim żalem i po wielu przemyśleniach postanowiliśmy zawiesić działalność bloga. Nie mamy już energii ani motywacji do dalszego prowadzenia. Dziękujemy Wam za wszystkie miłe słowa, komentarze i aktywność. Do miłego - Załoga Dzikich Świętych.

Dear Readers - If you are interested in our existence please support us via PayPal. We will be happy to repay you by posting your ads and informations. Please contact us.

10.2.13

VA - Illuminated (1996)


Utwory rytualne, w założeniu mające przynieść oświecenie duchowe (iluminację), tak jak ją rozumiały różne kultury. A więc mamy tu rytualną muzykę z Tybetu, Meksyku, Maroka oraz Europy ( z tym, że w Europie uwzględniono dualizm tradycji – z jednej strony muzyka chrześcijańska z Włoch i Hiszpanii, z drugiej muzyka pogańska z Irlandii i Brytanii). Bardzo ciekawy zestaw utworów i dróg do duchowego oświecenia. (serpent)


This sequence of ritual music attemps to capture illumination as perceived in various parts of the world - in Asia (Tibet), America (Mexico), the Arab civilizations of Africa (Morocco), Europe (with the dual aspects: Christian > Italy, Spain, France, Hungary - and Pagan > Ireland, Bretagne).Based on the first records published in that collection.  (subrosa)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...