Our Blog

VA - Illuminated (1996)


Utwory rytualne, w założeniu mające przynieść oświecenie duchowe (iluminację), tak jak ją rozumiały różne kultury. A więc mamy tu rytualną muzykę z Tybetu, Meksyku, Maroka oraz Europy ( z tym, że w Europie uwzględniono dualizm tradycji – z jednej strony muzyka chrześcijańska z Włoch i Hiszpanii, z drugiej muzyka pogańska z Irlandii i Brytanii). Bardzo ciekawy zestaw utworów i dróg do duchowego oświecenia. (serpent)


This sequence of ritual music attemps to capture illumination as perceived in various parts of the world - in Asia (Tibet), America (Mexico), the Arab civilizations of Africa (Morocco), Europe (with the dual aspects: Christian > Italy, Spain, France, Hungary - and Pagan > Ireland, Bretagne).Based on the first records published in that collection.  (subrosa)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.