Farewell

Dear Readers -

It has been over seven years since the Savage Saints uprising. With great regret and after much thought we decided to suspend the activities of the blog. We have asked you about symbolic donation but without any answer. We no longer have the energy and motivation to continue posting. DON'T ASK FOR ANY RE-UPS. Thank you for all the kind words, comments and activity. Goodbye - Savage Saints Crew

Drodzy Czytelnicy -

Mięło ponad 7 lat od powstania Dzikich Świętych. Z wielkim żalem i po wielu przemyśleniach postanowiliśmy zawiesić działalność bloga. Nie mamy już energii ani motywacji do dalszego prowadzenia. Dziękujemy Wam za wszystkie miłe słowa, komentarze i aktywność. Do miłego - Załoga Dzikich Świętych.

Dear Readers - If you are interested in our existence please support us via PayPal. We will be happy to repay you by posting your ads and informations. Please contact us.

7.5.13

Biocord - High Skies (1995)


Spośród zespołów zaliczanych do nurtu eksperymentalnego należy zwrócić uwagę na Biocord, który wykonywał gitarowy art­‑rock z elementami psychodelii. Założycielem grupy był Mykoła Bykow – z wykształcenia architekt posiadający niestandardowe podejście kompozytorskie. Na wydanej w 1995 płycie „Wysoki nebesa” znajdują się najbardziej popularne utworu Biocordu. Ciekawym jest fakt, że liczne stacje radiowe do dzisiaj wykorzystują muzykę zespołu, jako tło muzyczne dla różnych audycji. (kulturaenter)


Biocord, which played guitar art-rock with elements of psychedelic left a notable imprint among the bands of the experimental wing. Mykola Bykov was the initiator of the group – a certified architect with a non-standard composer way of thinking. The album Vysoki Nebesa released in 1995 contains the best works by the group. It is interesting that numerous radio stations are still actively using the group’s music as background for various programs. (kulturaenter)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...