Our Blog

Hilma af Klint (1862-1944)


Hilma Af Klint (1862-1944) należała do grupy artystycznej „Pięć” skupiającej artystki o filozoficznie i duchowo złożonym rozumieniu świata. Podobnie jak Wasilij Kandinsky, Piet Mondrian czy Kazimierz Malewicz, Klint inspirowała się spirytualizmem i teozofią oraz podkreślała duchowy wymiar poznania. Wierzyła, że w akcie tworzenia przemawia przez nią wyższa świadomość. Prace Hilmy łączą geometryczne kształty z bogatą ornamentacją. Rozbudowana symbolika  oferuje wgląd w różne wymiary egzystencji, makro- i mikrokosmos stanowią tu swoje odbicia.Po tym, jak autorka zwróciła się ku malarstwu abstrakcyjnemu, przestała wystawiać swoje prace, a w testamencie zastrzegła, że nie mogą być one publicznie pokazywane przez 20 lat po jej śmierci. Była przekonana, że dopiero wtedy  świat będzie przygotowany na odbiór jej twórczości. (artbiznes)
For Hilma af Klint as for other pioneers of Abstract Art - such as Wassily Kandinsky, Piet Mondrian and Kasimir Malevich - it was the works' spiritual dimension that mattered most. As with many artists and intellectuals of her generation, she was interested in theosophy and anthroposophy and gathered decisive impulses for her creative work as an artist from taking part in spiritualistic séances. Her oeuvre can be seen as an attempt to reach a deeper understanding of the world and human existence.

Hilma af Klint created more than one thousand paintings, sketches and water-colours. But throughout her lifetime she never exhibited her abstract pieces, in which she developed a predominantly organic, and later geometric, formal language. According to her will these works were not supposed to be made accessible to the public until twenty years after her death because she assumed that her contemporaries were not yet able to grasp their full meaning. Yet it was not until the mid-1980s that these works were finally exhibited and honoured for the first time. In view of her significant contribution to the history of abstraction, Hilma af Klint's oeuvre deserves to be rediscovered by a larger audience. (hamburgerbahnhof)

2 komentarze:

sfdoomed pisze...

These paintings are beautiful. I even made one my desktop background image!

Thank you for sharing information and images of this amazing artist.

keymo pisze...

bardzo dobre

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.