Our Blog

Alexey Tegin - "Gyer - Sacred Tibetan Music of Bön Tradition" (2002)


Solowa płyta lidera zespołu Phurpa (oto ich płyta) zawierająca, jak to u nich, muzykę związaną z tybetańską religią Bön, datującą się (religią, nie muzyką) jeszcze z czasów przedbuddyjskich. Wyznawcy Bön twierdzili kiedyś, że Budda sporo od nich ściągnął, po jakimś czasie niekoniecznie pokojowej koegzystencji się to trochę zmiksowało i obecnie mówi się nawet o buddyzmie Bön, którego polski związek wpisany jest do rejestru związków wyznaniowych pod zaskakującym numerem 100.

A solo record from the leader of Moscow's Phurpa, containing music of the Tibetan pre-Buddhist Bön religion. For fans of Justin Timberlake, obviously.

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.