Our Blog

Andrzej Przybielski, Marcin Oleś, Bartłomiej Brat Oleś - Abstract (2005)
Album, który trzymacie Państwo w rękach powstał w 2003 roku, a okazją do jego stworzenia byto kilka lipcowych dni, które spędziliśmy wspólnie w studio podczas nagrywania muzyki do spektaklu Teatru Telewizji (Pasożyt, reż. Marcin Wrona).

Będąc od dawna szczerymi fanami muzyki Andrzeja Przybielskiego i mając za sobą kilka lat współpracy z nim, pozostajemy pod nieustającym wrażeniem jego metod pracy i sposobu patrzenia na życie przez pryzmat improwizacji. Jednocześnie uważamy, że jego muzyka nigdy nie została w pełni zaprezentowana. Ośmieliliśmy się więc zostać producentami tego krążka oraz muzykami, którzy towarzyszyli mu podczas rejestracji nagrań.

Większość muzyki nagranej na tej płycie powstała bez wcześniejszych prób, przygotowań i ustaleń, co odzwierciedla metody pracy Andrzeja, a także jego głębokie przekonanie, iż prawdziwa muzyka nie wymaga omówień i jeśli ma powstać, powstanie i bez nich, stąd pozostawione niekiedy komentarze i uwagi dawane athoc w studio przed zarejestrowaniem kolejnych utworów. (Marcin & Bartłomiej Brat Oleś)

***
The album you are holding was recorded in 2003 and its origins go back to a couple of days in July we spent together recording the soundtrack for the TV Theater show (Parasite, directed by Marcin Wrona).

As long-time devoted fans of Andizej Przybielski's music, after having collaborated with him for a number of years, we remain constantly impressed by his working methods and the way he views life through the prism of improvisation. At the same time, we believe his music has never been fully presented. That is why we dared produce this disk and be his accompanying musicians during the recording sessions.

Most of the music recorded here has been made with no previous rehearsals, preparations or agreements, which reflects Andrzej's working methodology as well as his firm conviction that real music does not require declarations and if it is to come into being, it will do so without them - hence the comments made ad hoc in the studio right before recording a given track.

In order to underline the rawness of this music we decided to record it using only three microphones, so that each instrument could fill the same portion of space and therefore be equally important as the other two. (Marcin & Bartłomiej Brat Oleś)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.