Our Blog

New Age Travellers - cyganie XXI wieku


New Age Travellers to ruch, który nawiązuje do kultury i przekonań New Age, Hippisów, Romów i Cyganów. Żyją zwykle w komunach. Podróżują od festiwalu do festiwalu, od jarmarku do jarmarku gdzie spotykają ludzi o podobnych poglądach. Ich domy to równocześnie środek transportu - samochody dostawcze, ciężarowki, autobusy i przyczepy kempingowe - przystosowane do życia w ciągu całego roku. Korzystają też  z prowizorycznych namiotów, tipi i jurt. Rozkwit ruchu "New Age" Travellers nastapił w Wielkiej Brytanii na w latach 80-tych i 90-tych. Travellersi pojawili się też w innych krajach np. w Nowej Zelandii.


Ruch powstał spontanicznie w latach 70-tych w Wielkiej Brytanii w czasie wolnych festiwali jak Windsor free Festival, pierwszych w Glastonbury i ogromnym festiwalu w Stonehenge. Późniejsze wydarzenia objęły wielki Castlemorton Common Festival - zorganiozwany bez żadnych zezwoleń, który przyciągnął zainteresowanie mediów oraz oczywiście polityków. Punktem zwrotnym w historii ruchu był rok 1992 podczas tego właśnie festiwalu. Doszło do zamieszek, które doprowadziły do wprowadzenia poprawek w prawie karnym i przyznania większych uprawnień policji i lokalnym władzom, aby zapobiec tego typu imprezom w przyszłości. Poprawki te zawierają m.in. przepisy w sprawie nielegalnego rozbijania obozowisk, organizowania tzw. squattingu, czyli zajmowania opuszczonych budynków, który znacznie utrudnił zycie Travellersom i wielu z nich wyjechało z Wielkiej Brytanii decydując się na przeniesienie do Irlandii, Europy, ale przede wszystkim do Hiszpanii.

Delany family
(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
Jednak tysiące z nich żyją nadal w Wielkiej Brytanii hołdując swojemu stylowi życia. Od 2010 roku znani są w skrócie jako Travellersi (Podróznicy). Niewielu, prowadzi osiadły tryb życia w enklawach zarezerwowanych dotychczas dla mniejszości jak np. Cyganów zwłaszcza w Walii i południowo-zachodniej Anglii. W Londynie Travellersi zatrzymują się w nieczynnych fabrykach czy magazynach, co powoduje niesnaski pomiędzy nimi a squattersami ponieważ zajmują miejsca przyleagające do okupowanych przez nich budynków. Typowe "osiedle" Travellersów liczy od 5 do 30 pojazdów, w tym przyczep, naczep, autobusów, vanów etc. Większość Travellersów w Wielkiej Brytanii to Brytyjczycy, ale jest też duża liczba "kontynentalnych" Podróżników. Wiele osiedli jest eksmitowanych pod pretekstem braku dostępu do podstawowych usług takich jak ochrona zdrowia, opieka stomatologiczna, wywózka śmieci, korzyści i edukację dla dzieci może być problematyczne. Wiele rodzin Travellersów prowadzi nauczanie domowe dla swoich dzieci.

Corina and Anarchy Rose
(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
Wiele rodzin Travellersów żyje w ten sposób już 3-4 pokolenie. Utrzymują się na łasce państwa lub z pracy sezonowej - pracują w gospodarstwach rolnych, na budowach, w fabrykach i pubach. Niektórzy zakładją jednoosobowe firmy pracująca w takich zawodach jak mechanik, elektryk czy hydraulik - albo też zarabiają sprzedając złom lub organizując stoiska z różnymi produktami np. rękodziełem - sprzedaż odbywa się oczywiście w samochodach lub w bagażnikach. Festiwale organizowane w okresie letnim są również dobrą okazją dla Travellersów aby zarobić. Swoje wymagania ograniczyli do minimum np. zbierając wyrzuacaną przez supermarkety zywność, ale rozwinęli Wysoki poziom wzajemnej pomocy, opiekę nad dziećmi i inne nie popularne w komercyjnym społeczeństwie wartości.

Dave
(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
New Age Travelers are persons who often espouse (New Age / hippie / Romani / Gypsy) beliefs, and travel between music festivals and fairs, in order to live in a community with others who hold similar beliefs. Their transport and homes consist of vans, lorries, buses, cars, and caravans converted into mobile homes. They also make use of improvised bender tents, tipis and yurts. 'New Age' travelers largely originated in 1980s and early 1990s Britain. As of 17 January 2013, a small number continue to travel in the country, and cultural groupings with similar composition have also manifested themselves in other countries, such as New Zealand.The movement originated in the free festivals of the 1970s such as the Windsor Free Festival, the early Glastonbury Festivals, Elephant Fayres, and the huge Stonehenge Free Festivals in Great Britain. However there were longstanding precedents for travelling cultures in Great Britain, including travelling pilgrims, itinerant journeymen and traders, as well as Romany peoples and others. Later events included the Castlemorton Common Festival, a huge free and unlicensed event which attracted widespread media coverage and prompted government action. Some legal festivals, such as WOMAD, continue to take place in a variety of countries, including the UK.

(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
Many people see the Castlemorton Common Festival in 1992, a week-long festival that attracted up to 30,000 travellers and ravers, as a significant turning point for New Age Travellers in Britain, as it directly resulted in the government granting new powers to police and local authorities under the Criminal Justice and Public Order Act 1994 to prevent such events in the future. The Criminal Justice Act included sections against disruptive trespass, squatting and unauthorised camping which made life increasingly difficult for travellers, and many left Britain for Ireland and mainland Europe, particularly Spain.

However, thousands of people still live a traveller lifestyle in Britain. As of 2010 they are normally known simply as Travellers. Few, if any, travellers live on the local authority sites reserved for Gypsies, Scottish Gypsies/Travellers and Irish Travellers, so instead stay on unauthorised sites throughout the countryside, particularly in Wales and the south-west of England, and in urban areas. London hosts a large number of traveller sites in places such as disused factory or warehouse yards, and there is often a crossover between travellers and squatters, with travellers parking up in yards attached to squatted buildings. Typical traveller sites might have anywhere from 5 to 30 vehicles on them, including trailers and caravans as well as buses, vans and horseboxes converted to live in. Although most Travellers in Britain are British, large numbers of Continental Europeans also "travel" in the UK.

(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
As unauthorised sites are evicted and travellers moved on frequently, accessing basic services such as health and dental care, refuse collection, benefits, and education for children can be problematic. Many traveller families home-school their children.

Although travelers have only taken to the road since the 1960s, as of 2010 many traveller families have reached their third or fourth generation. Despite widespread popular assumptions about travelers living on state handouts, many do seasonal or temporary work, on farms and building sites or in factories and pubs for example. Others work as self-employed mechanics, electricians and plumbers, or make money selling scrap, or running stalls at markets and car boot sales. Festivals during the summer also present many opportunities for travelers to make money through offering entertainment, services and goods to festival goers. A high level of mutual aid, the sharing of childcare and vehicle maintenance and "skipping" (collecting food from local supermarket skips) within communities allow travelers to live on very low incomes.

The Traveler and Free Party scenes often have close links, and many travellers run or are involved with the sound systems of raves and squat parties.

(photos by Iain McKell, published by Prestel Publishing)
Source

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.