Our Blog

Dariusz Wojtaś / Dariusz Brzostek / Rafał Kołacki - Orient Potockiego. Dźwiękopis (2011)


Ideą projektu jest dokonanie dźwiękowo-muzycznej interpretacji dzieł Jana Potockiego (Rękopis znaleziony w Saragossie i Podróż do Cesarstwa Marokańskiego); przybliżenie sylwetki i propagowanie twórczości jednego z najwybitniejszych literatów i podróżników europejskiego oświecenia. Projekt to przekład intersemiotyczny utworów literackich Potockiego na język innych mediów artystycznych (muzyka, sound art, poezja dźwiękowa). Muzyka mieści się w nurcie „głębokiego nasłuchiwania” i rekonstrukcji sonosfery dzieł literackich oraz dzienników podróży (Por. D. Toop, Ocean of Sound; D. Valesco Island Landscape „Following in Humboldt's Footsteps through the Acoustic Spaces of the Tropice”).

Orient Potockiego. Dźwiękopis ma charakter artystyczno-edukacyjny. Jest próbą antropologicznej rekonstrukcji sposobu doświadczania rzeczywistości Orientu utrwalonej w dziełach osiemnastowiecznego Europejczyka. Ten miniony świat staje się materią artystycznej ekspresji współczesnego twórcy żyjącego w zglobalizowanym świecie. Projekt ma na celu przybliżenie życia i twórczości wybitnego literata, podróżnika, etnografa i archeologa, który swą erudycję oraz doświadczenia podróżnicze przekładał na twórczość literacką.

Integralną częścią projektu jest twórcza współpraca artystów z różnych krajów reprezentujących różne dziedziny sztuki i refleksji antropologicznej. Orient Potockiego tworzą: Dariusz Wojtaś, Dariusz Brzostek, Rafał Kołacki, Krystian Wieczyński, Radosław Garncarek, Paweł Bohuszewicz, Robert Zalewski. (csw.torun)


Orient Potockiego. Dźwiękopis (Noisen 2011) is a conceptual release with the aim of reinterpreting Jan Potocki's work entitled Voyage dans l’Empire de Maroc by means of sound. The intersemiotic translation of Potocki's memoirs into the language of other artistic media (music, sound art, sound poetry). The album fits into the categories of “deep listening” and the sonic deconstruction of literary works and travel memoirs. Orient Potockiego. Dźwiękopis has an artistic-educational character. It is an attempt of anthropological reconstruction of experiencing the reality of the Orient recorded by 18th century European, thus making this world the matter of artistic expression of a contemporary author living in a multicultural, global world. The project's aim is to focus on the life and works of a renowned author, traveller, ethnographer and archaeologist who translated his erudition and travel experience into literary works; on the descriptive layer of his works he used descriptions of sonic landscapes that have become the matter of inspiration , creative reinterpretations and intersemiotic translation into the language of music and the art of sound.

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.