Our Blog

Voyager 1 Golden Record


Voyager Golden Record – pozłacane dyski, które zostały umieszczone na dwóch sondach wystrzelonych przez NASA w 1977 w ramach programu Voyager. Zawierają dźwięki i obrazy mające ukazać różnorodność życia i kultur na Ziemi. Przeznaczone są dla pozaziemskich cywilizacji lub ludzi z przyszłości, którzy zdołaliby je odnaleźć. Pomysłodawcami dwugodzinnego nagrania byli Frank Drake i Carl Sagan.

Nie są to jedyne sondy z tego typu wiadomością. Poprzedzające Voyagery sondy Pioneer 10 i Pioneer 11 również posiadają płytki z informacjami o Ziemi i jej mieszkańcach.

Carl Sagan: „Te statki kosmiczne zostaną odszukane i znajdujące się na nich nagrania odtworzone tylko jeśli we wszechświecie żyją zaawansowane i podróżujące przez kosmos cywilizacje. Jednakże wrzucenie tych butelek z wiadomością do kosmicznego oceanu mówi coś optymistycznego o życiu na tej planecie.

Materiały, które miały znaleźć się na płytach zostały wybrane przez komitet pod przewodnictwem Carla Sagana. Razem ze współpracownikami wybrał 116 zdjęć, różnorodnych dźwięków wydawanych przez zwierzęta oraz odgłosów natury. Do tego dołączono muzykę pochodzącą z różnych kultur i epok oraz pozdrowienia w 56 językach (55 współczesnych i starożytnych językach oraz Esperanto). Załączono także wiadomość od prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera i sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima.


Wśród obrazów znalazły się czarno-białe i kolorowe fotografie oraz diagramy. Zawierają dane naukowe dotyczące wartości fizycznych i matematycznych, Układu Słonecznego, jego planet, DNA, a także ludzkiej anatomii. Oprócz tego zamieszczono zdjęcia innych organizmów żywych zamieszkujących Ziemię i jej krajobrazów. Obrazy ludzi ukazują różnorodność kultur. Można na nich zobaczyć jedzenie, architekturę i czynności życia codziennego.

Wiele zdjęć zawiera informację na temat czasu, rozmiaru i wagi. Na niektórych ukazano skład chemiczny. Wszystkie jednostki miary użyte do opisu zdjęć są zdefiniowane na pierwszych obrazach przy użyciu wartości, które powinny być takie same w całym wszechświecie.

Nagrania muzyczne zawierają utwory artystów takich jak Beethoven, Guan Pinghu, Mozart, Strawiński, Blind Willie Johnson, Chuck Berry i Kesarbai Kerkar.

Pod wpływem krytyki jaką NASA otrzymała za umieszczenie wizerunków nagiej kobiety i mężczyzny na tabliczkach sond Pioneer, agencja nie zezwoliła Carlowi Saganowi i jego kolegom na dołączenie takiego zdjęcia do nagrania. Zamiast tego znajduje się na nim jedynie wizerunek sylwetki mężczyzny i kobiety.

Zdjęcie 14/122 (Chemical definitions) zawiera nieprawidłowo narysowany atom fosforu oznaczony tam jako p. Atom na ostatniej powłoce ma narysowane 6 elektronów, zaś powinien posiadać ich 5. Błąd może skutkować nieprawidłowym odczytaniem struktury DNA pokazanej na kolejnych zdjęciach.


Suma liczb reprezentujących skład atmosfery na zdjęciu 13/122 wynosi ponad 101/100.

Odwrotna strona płyty zawiera instrukcję odtworzenia informacji na niej zawartych przeznaczoną dla potencjalnych znalazców. Rysunek w prawym dolnym rogu z dwoma okręgami to symbol promieniującego atomu wodoru ustalający jednostki czasu używane w instrukcji. Jedna jednostka to czas przejścia wodoru z jednego stanu w drugi wynoszący 0,7 nanosekundy.

W lewy górnym rogu widać fonograf i igłę. Dookoła, w systemie dwójkowym wykorzystując jednostkę czasu zdefiniowaną przy rysunku atomu wodoru, podana jest prawidłowa prędkość odtwarzania. Wynosi ona 1 obrót w ciągu 3,6 sekundy. Na znajdującym się poniżej rysunku fonografu z boku zaznaczono, iż nagranie należy odtwarzać od zewnętrznej krawędzi płyty do środka.

Prawy górny róg zawiera instrukcję odtworzenia znajdujących się na płycie obrazów. Każdy z nich zakodowany jest jako seria 512 pionowych linii, podobnie jak analogowy sygnał telewizyjny. Instrukcja składa się z czterech części. Przedstawiono ogólny wyglądy sygnału. W systemie dwójkowym podano czas trwania jednej linii obrazu. Trzeci obrazek pokazuje jak należy zapisać linie, a czwarty to pierwsze zdjęcie z płyty (okrąg).

Na lewo od rysunku atomu wodoru znajduje się diagram przedstawiający położenie Układu Słonecznego względem 14 pulsarów. W systemie dwójkowym podano częstotliwość wysyłania przez nie impulsów. Identyczna mapa znajduje się na dwóch sondach serii Pioneer. (wikipedia)


The Voyager spacecraft has recently left the orbital limits of our solar system. It is now the furthest any made-made object has travelled from Earth. If you're not old enough to remember the launch, Voyager left carrying a golden record containing a sample of sounds and images from Earth.

So should any extraterrestrial life encounter Voyager in deep space, those beings should be able to listen and view the sounds of our civilisation.

If you go to the Golden Record web-site http://goldenrecord.org, you can see exactly what NASA placed on the golden record, "a kind of time capsule, intended to communicate a story of our world to extraterrestrials."

The Voyager message is carried by a phonograph record-a 12-inch gold-plated copper disk containing sounds and images selected to portray the diversity of life and culture on Earth.

According to the NASA Jet Propulsion Lab, "the contents of the record were selected for NASA by a committee chaired by Carl Sagan of Cornell University. Dr. Sagan and his associates assembled 115 images and a variety of natural sounds, such as those made by surf, wind and thunder, birds, whales, and other animals. To this they added musical selections from different cultures and eras, and spoken greetings from Earth-people in fifty-five languages, printed messages from President Carter and U.N. Secretary General Waldheim. Each record is encased in a protective aluminum jacket, together with a cartridge and a needle.


" You can see the contents of the disk in the four categories, which also encompass our scientific understanding from maths, physics, chemistry and biology - including our DNA and reproductive systems.

› Scenes from Earth
› Greetings from Earth
› Music from Earth
› Sounds from Earth

"Instructions, in symbolic language, explain the origin of the spacecraft and indicate how the record is to be played. The 115 images are encoded in analogue form. The remainder of the record is in audio, designed to be played at 16-2/3 revolutions per minute. It contains the spoken greetings, beginning with Akkadian, which was spoken in Sumer about six thousand years ago, and ending with Wu, a modern Chinese dialect.

Following the section on the sounds of Earth, there is an eclectic 90-minute selection of music, including both Eastern and Western classics and a variety of ethnic music.

It will be forty thousand years before they make a close approach to any other planetary system. As Carl Sagan has noted, "The spacecraft will be encountered and the record played only if there are advanced spacefaring civilizations in interstellar space. But the launching of this bottle into the cosmic ocean says something very hopeful about life on this planet."

This article is  guest post from Everything Express


The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.