Our Blog

SpaceFest ! 2014 [5.12.-6.12]


Panie i panowie, 5 i 6 grudnia po raz czwarty wchodzimy na orbitę! Wtedy to w Klubie Żak w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja festiwalu SpaceFest! Nadal konsekwentnie promujemy shoegaze, space-rock i wszelkie psychodeliczne odmiany muzyki alternatywnej.

W tym roku twarzą festiwalu jest Snowid – niepokojąca postać z lasu, która wraz z człowiekiem grzybem i goblinami z kosmosu nada całemu wydarzeniu tajemniczą otoczkę mistycyzmu i dostarczy pierwotnej energii.
  
Czeka nas spora dawka koncertowych atrakcji. Niekwestionowaną gwiazdą pierwszego dnia będzie legendarne Silver Apples – pionierzy psychodelicznej elektroniki, na której wychowywali się członkowie takich grup jak Kraftwerk czy Portishead. Simeon, lider zespołu, na domowej roboty syntezatorze, składającym się z 12 oscylatorów i zestawie filtrów dźwiękowych, klawiszy wymontowanych z telegrafu, części odbiorników radiowych, sprzętu laboratoryjnego i różnego rodzaju elektronicznego złomu stworzył dźwięki, o jakich nie śniło się ludzkości pod koniec lat 60-tych – i które do dziś brzmią równie świeżo i odkrywczo.

Silver Apples

Headlinerem drugiego dnia festiwalu będzie brytyjski duet The KVB, którego muzyka to delikatne i ulotne brzmienie shoegaze’u, gdzie na pierwszy plan wybijają się gitarowe pogłosy i minimalistyczna elektroniczna produkcja.

Zagrają dla nas również The Oscillation z Wielkiej Brytanii – lawirujący pomiędzy surowością krautrocka, słodko-gorzką popową melancholią, hipnotyzującymi dronami, noisem i nowofalowymi przesterami, 2kilos&More, których połączenie ambient-elektroniki i post-rocka z niesamowitymi wizualizacjami rzuciło na kolana spacefestową publiczność 2 lata temu. Tym razem wystąpią razem z Black Sifichi – mrocznym mistrzem spoken word, performerem i undergroundowym aktywistą. Ponadto na naszej scenie pojawią się Death Hawks – brodaci fińscy szamani psychodelicznego space-rocka oraz duńska grupa Tales of Murder and Dust reprezentująca skandynawski nurt Psych-noir.

W programie mamy też mocne pozycje z Polski: The Enters – robiące ostatnio ostre zamieszanie w świecie muzyki alternatywnej trio poruszające się po rejonach shoegaze, noise pop i dream pop; bydgoski skład 3moonboys, który wpisał się już na dobre w muzyczny krajobraz polskiego alternatywnego undergroundu i wymyka się wszelkim klasyfikacjom; ponadto efemeryczny projekt Rafała Skoniecznego (znanego z Hotelu Kosmos) o nazwie  Rara  i oczywiście clou programu – Snowid, który wprowadzi nas w międzygwiezdny trans za pomocą elektronicznej muzyki w klimatach pogańsko-okultystyczno-kosmicznych.

Na deser DJ Dr. Switchoff zaserwuje eklektyczne sety DJ-skie z tym, co najlepsze i najgorsze w dziwnej muzyce z całego świata, wykorzystując zepsuty sprzęt hi-fi, radzieckie syntezatory analogowe, nagrania terenowe czy niezidentyfikowane obiekty dźwiękowe.

Death Hawks

Tradycyjnie już, część koncertową poprzedzą próby Pure Phase Ensemble – grupy utworzonej specjalnie na potrzeby festiwalu. Muzycy będą wspólnie pracować przez tydzień w CEA Łaźnia w Nowym Porcie – i inspirować się portowymi pejzażami tej gdańskiej dzielnicy. Nie zabraknie z pewnością ścian gitar i przesterów za sprawą wokalisty i gitarzysty legendarnego, shoegaze’owego zespołu Ride – Marka Gardenera, który w tym roku zostanie liderem PPE. Do składu grupy dołączą też m.in. muzycy zespołów Hatifnats, Wilga czy Cisza nocna. Nie zabraknie również Raya Dickaty, znanego m.in. ze współpracy z PJ Harvey czy Spiritualized oraz Karola Schwarza z Nasiono Records, którzy od samego początku dbają o skoordynowanie i muzyczną spójność projektu PPE. Efekty pracy zespołu usłyszymy na koncercie 6 grudnia, a występ zostanie zarejestrowany i wydany na płycie w 2015 roku.

Warto więc zarezerwować czas w pierwszy weekend grudnia, wybrać się na SpaceFest! i razem z zaproszonymi artystami przeżyć niepowtarzalną podróż, nie tylko w czasie, ale także, a może przede wszystkim, w przestrzeni. Zapraszamy na muzyczne grzybobranie!

PROGRAM KONCERTÓW (CONCERT SCHEDULE)

5 grudnia 2014 | start 19:00 (5 December 2014 | start at 7.00 pm)

Silver Apples (US)
The Oscillation (UK)
2kilos &More + Black Sifichi (FR/US)
Death Hawks (FIN)
3moonboys (PL)
Rara (PL)
+
DJ Adam Czajkowski (PL)
DJ Dr.Switchoff (RU)


6 grudnia 2014 | start 19:00 (6 December 2014 | start at 7.00 pm)

The KVB (UK)
Pure Phase Ensemble (with Mark Gardener) (UK/PL)
Tales of Murder and Dust (DK)
The Enters (PL)
Snowid (PL)
+
DJ Adam Czajkowski (PL)
DJ Dr.Switchoff (RU)

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie www.spacefest.pl

Bilety do nabycia w sieci Eventim, Soundrive oraz w kasie Klubu Żak
Bilety jednodniowe: 30-40zł / karnety: 50-70zł

Koordynatorzy festiwalu: Anna Szynwelska i Karol Schwarz (Nasiono) | Kontakt: love@spacefest.pl
Kontakt dla prasy: Radosław Jachimowicz | press@spacefest.pl | +48 513 930 841

Snowid

Ladies and Gentlemen, on 5 and 6 December we are entering the orbit for the fourth time! Another edition of SpaceFest! is going to take place at Żak Club in Gdańsk. We are still promoting shoegaze, space-rock and all psychedelic shades of alternative music. This year, the face of the festival is Snowid: an unsettling figure from the Polish woods. With his sidekick, the mushroom man, and goblins from space, they are going to infuse the whole event with mystery, mysticism and primeval energy.
  
We are in for a dose of live delicacies. The undisputed highlight of the first day is the legendary Silver Apples: pioneers of psychedelic electronic music, which influenced the likes of Kraftwerk or Portishead. Simeon, the band’s leader, used a homemade synthesizer consisting of 12 oscillators and an assortment of sound filters, telegraph keys, radio parts, lab gear and a variety of second hand electronic junk to create sounds humanity didn’t even dream of in the late 1960s – and which still sound fresh and innovative today.

 The Oscillation

The headliner of the second day of the festival is the British duo The KVB, whose delicate and ephemeral shoegaze sound is marked by reverb-soaked guitars and minimalist electronic production.
We will also see UK’s The Oscillation, who are veering between krautrock edginess and bittersweet pop melancholia, droning medicated tones and noise-driven no wave fuzz, and 2kilos&More, whose blend of ambient-electronica and post-rock with amazing visuals brought our audience to their knees two years ago. This time they are going to perform with Black Sifichi: the dark master of spoken word, performer and underground activist. Other bands include Death Hawks: bearded shamans of psychedelic space-rock from Finland and Danes from Tales of Murder and Dust representing Scandinavian Psych-noir.

The line-up also showcases some gems from Poland: The Enters – a shoegaze/noise pop/dream pop trio, who are the latest rave of the alternative music world; 3moonboys from Bydgoszcz, who have already made a name for themselves in the music landscape of Polish alternative underground and so far managed to avoid being pigeonholed; plus an ephemeral solo project of Rafał Skonieczny (known from Hotel Kosmos) dubbed Rara and, of course, our highlight: Snowid, whose pagan-occult-cosmic electronic sounds are bound to bring us into a state of interstellar trance.

Hungry for more? For dessert, Dr Switchoff will serve us his eclectic DJ sets showcasing the best and worst in weird music from all over the world, using broken hi-fi equipment, analogue Soviet synths, field recordings and unidentified sound objects.

 The KVB

The concert part of the festival will traditionally be preceded by rehearsals of Pure Phase Ensemble, a group created especially for SpaceFest. For a week, the musicians are going to work together at Łaźnia Centre for Art Education in Nowy Port and seek inspiration in the port landscape of this district of Gdańsk. This year, we are bound to hear walls of guitars and distortions on account of the singer/guitarist of the legendary shoegaze band Ride, Mark Gardener, who will be the frontman of PPE4. The ensemble is also going to feature musicians from such bands as Hatifnats, Wilga or Cisza nocna. The line-up will be completed by Ray DIckaty, known i.a. from his cooperation with PJ Harvey or Spiritualized, and Karol Schwarz from Nasiono Records, both of whom have been responsible for the coordination and musical cohesion of the PPE project from the very outset. We are going to hear the results of the rehearsals live on 6 December and the performance is going to be recorded and released on CD in 2015.

Jot down the first weekend of December and visit SpaceFest! to embark on a unique journey together with the invited guests, a journey not just through time, but also – perhaps most importantly – through space. Come and pick music mushrooms with us!

For more information on the festival, go to www.spacefest.pl

Tickets are available at Eventim and Soundrive outlets and at Żak Club
One-day tickets: PLN 30-40 / festival passes: PLN 50-70

Festival coordinators: Anna Szynwelska and Karol Schwarz (Nasiono) | Contact: love@spacefest.pl
Press: Radosław Jachimowicz | press@spacefest.pl | +48 513 930 841

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.