Our Blog

Zebry a Mit - Laumės (2017)


Zebry a Mit to zespół Kamila Szuszkiewicza (Profesjonalizm, Kapacitron), Wojtka Traczyka (Warszawskie Combo Taneczne, Gaba Kulka), Huberta Zemlera (Slalom, Babadag, Piętnastka) i niegdyś Piotra Dąbrowskiego (Warsaw Improvisers Orchestra) / obecnie Olgierda Dokalskiego (kIRk). Ich pierwsza mini-płyta zatytułowana 16' 25 ukazała się nakładem Lado ABC w 2015 roku i została entuzjastycznie przyjęta przez środowisko muzyczne. Dwa lata później zespół wraca z nową pełnowymiarową płytą, nowym składem i nową koncepcją wykonywanej muzyki, inspirowaną tradycyjnymi pieśniami litewskimi. 

"Sutartinės to pieśni z kilku rejonów Litwy. Naprawdę bardzo stare, więc brzmią nowocześnie. Jest też odmiana instrumentalna. Obie piękne i głębokie. Na tej płycie ich nie gramy. 

Chciałem poznać elementy i zasady, materiał, kontekst, w ogóle jak najwięcej - a potem z tych samych rozwiązań i zwrotów ułożyć zupełnie nową muzykę, która z sutartines się wywodzi. 

Laumės to starolitewskie boginie, które zeszły na ziemię, bo było im nas szkoda. Opiekowały się sierotami. Były nam przyjazne i dobre, ale okrutne dla nieuczciwych. Pomyślałem, że warto je przywołać." (Kamil Szuszkiewicz)


Zebry a Mit is a band with the following members: Kamil Szuszkiewicz (Pro-fesjonalizm, Kapacitron), Wojtek Traczyk (Warszawskie Combo Taneczne, Gaba Kulka), Hubert Zemler (Slalom, Babadag, Piętnastka) and once Piotr Dąbrowski (Warsaw Improvisers Orchestra) / now Olgierd Dokalski (kIRk). Their first mini-album called 16' 25 and released by Lado ABC in 2015 was enthusiastically received by listeners. Two years later, the band returns with a new full-length album, new members and a new concept of music, inspired by traditional Lithuanian songs. 

"Sutartinės are traditional songs from several parts of Lithuania. Really very old, so they sound modern. There are also instrumental versions. Both beautiful and deep. We don’t perform them on this album. 

I wanted to experience the elements and rules, the material, the context, in general – as much as possible – and then, using the same solutions and phrases, create new music that derives from sutartinės. 

Laumės are Oldolithic goddesses who came down to Earth because they pitied us. They took care of orphans. They were friendly and good to us, but cruel to the dishonest. I thought it was worth recalling them." (Kamil Szuszkiewicz)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.