Our Blog

Mikhail Chekalin - Post-Pop - Non-Pop (1989)


W rosyjskiej muzyce elektronicznej Mikhail Chekalin (ur.1959) jest nie tylko główną postacią, która wpłynęła na powstanie i rozwój tej sceny, ale także swego rodzaju postacią symboliczną. Jego muzyka była chwalona przez wiele osób na Zachodzie - od dziennikarzy i krytyków wszelkiego rodzaju po Franka Zappę i Karlheinza Stockhausena. W Moskwie nazwisko Chekalina przez długi czas było wyłączone z oficjalnego obiegu artystycznego gdy został oskarżony o propagowanie pro-zachodniej estetyki w muzyce, przez co do końca lat 80-tych nie mógł oficjalnie wydawać swoich utworów ani podróżować za granicę. To jednak nie przeszkadzało mu w nagrywaniu dziesiątek innowacyjnych kompozycji elektronicznych i przyczyniło się na szczęście w znacznym stopniu do rozwoju nieoficjalnej sztuki radzieckiej.


For Russian electronic music, Mikhail Chekalin is not only a major character, who has affected the scene’s establishment and development, but also a kind of symbolic figure. His music has been praised by many in the West – from journalists and critics of all kinds to Frank Zappa and Karlheinz Stockhausen, while in Moscow Chekalin’s name was excluded from the official cultural agenda for a long time: he was accused of propaganda of foreign ‘pro-Western’ aesthetics and up until the end of the 80’s wasn’t allowed to release his works or travel abroad. This, however, didn’t interfere with him recording dozens of innovative electronic compositions and contributing greatly to the development of unofficial Soviet art in general – for example, providing sound design for the famous exhibitions of ‘Twenty Moscow Artists’ on Malaya Gruzinskaya or arranging the first audiovisual performances on a specially constructed ‘light organ’. (unearthingthemusic)

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.