Wacław Zimpel Quartet - Stone Fog (2013)


Wacław Zimpel jest klasycznie wykształconym klarnecistą oraz kompozytorem. Głównym źródłem jego inspiracji jest sakralna i rytualna muzyka różnych kultur. W swoich kompozycjach często odnosi się do dorobku dawnych kompozytorów, tworząc współczesne polemiki bądź komentarze do muzycznych tradycji. Jest liderem zespołów: Wacław Zimpel Quartet, Hera, Undivided. Wchodzi w skład założonej przez Kena Vandermarka orkiestry Resonance. Współpracuje z Hamidem Drake, Joe McPhee, Mikołajem Trzaską, Michaelem Zerangiem, Giridharem Udupą, Stevem Swellem, Bobbym Few, Markiem Tokarem i Perrym Robinsonem. Eyal Hareuveni – rezenzent prestiżowego “All About Jazz” napisał- “Wacław Zimpel jest jednym z najbardziej obiecujących muzyków europejskiego kontynentu”. “Stone Fog” to pierwsza płyta autorskiego kwartetu Wacława Zimpla. Powstanie Wacław Zimpel Quartet było w zasadzie nieuniknione – czwórka instrumentalistów, których zbliżyły muzyczne fascynacje, wspólne występy w różnych konfiguracjach, a także horyzont europejskiej tradycji: Klaus Kugel z przestrzenną perkusją, przywołującą na myśl muzykę liturgiczną; Christian Ramond, którego kontrabas idealnie koresponduje z abstrakcyjnym i intuicyjnym rytmem Kugela; Krzysztof Dys czerpiący inspirację z pianistyki Prokofiewa czy Skriabina; oraz Wacław Zimpel na klarnetach – chwilami liryczny, chwilami słowiański. Całość osadzona w bardzo europejskim, freejazzowym kontekście. Wacław Zimpel Quartet - to nie tylko spotkanie czterech muzycznych osobowości, to również wspólne korzenie, poszukiwania, oraz rozmaitość osobistych inspiracji każdego z muzyków. (for-tune)


Wacław Zimpel - clarinet Krzysztof Dys - piano Christian Ramond - double bass Klaus Kugel - drums Wacław Zimpel is a classical clarinetist and a composer. Church music and ritual music of various cultures are the main source of his inspiration. His compositions often refer to the works of old-time composers; he either engages in a contemporary polemic with the latter or comments on musical traditions. He is a leader of Wacław Zimpel Quartet, Hera, and Undivided ensembles, and a member of Ken Vandermark’s Resonance orchestra. He collaborates with Hamid Drake, Joe McPhee, Mikołaj Trzaska, Michael Zerang, GiridharUdupa, Steve Swell, Bobby Few, Mark Tokar and Perry Robinson. Eyal Hareuveni, a reviewer for the prestigious “All About Jazz” magazine, wrote: “Wacław Zimpel is one of the most promising European musicians”. “Stone Fog” is the first album recorded by Wacław Zimpel Quartet the forming of which was quite inevitable as its four members were brought together by music fascinations, mutual performances and a horizon of European traditions: Klaus Kugel brings in his “spatial drumming” reminiscent of liturgical music, Christian Ramond’s bass playing perfectly corresponds with abstract and intuitive rhythms produced by Kugel, Krzysztof Dyś draws his inspiration from Prokofiev and Scriabin, Wacław Zimpel clarinets are once lyrical, once Slavic in tone. The whole set of pieces is set in a very European, free jazz context. Wacław Zimpel Quartet is not just four music personalities engaged together, it is also a group of people with common roots, on a common quest, with a variety of inspirations brought in by individual musicians. (for-tune)

1 komentarz: