Our Blog

Jarocin w obiektywie bezpiekiPodczas pracy nad tą publikacją staraliśmy się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę esbeckich źródeł, ale próbowaliśmy ukazać ten problem w szerszym tle społecznym. Dotarliśmy do muzyków, organizatorów festiwali i ówczesnych decydentów - Tomasz Toborek (IPN)

Pracownicy IPN w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne organów bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Ponieważ odnalezione teczki zawierały dużą ilość interesujących fotografii, zdecydowano się na wydanie publikacji – albumu „Jarocin w obiektywie bezpieki”. Wspomniana publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Podczas pracy nad nią starano się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę SB-ckich źródeł, ale także ukazano problem na szerszym tle społecznym, docierając do muzyków, organizatorów festiwalu i ówczesnych decydentów. Opisano zmagania muzyków z cenzurą, ich stanowisko wobec przemian w kraju, stosunek do polityki i PRL-owskiej rzeczywistości. Rozmawiano z muzykami zespołów: Dezerter, Moskwa, Brygada Kryzys, Abbadon, T’Love, z organizatorem festiwalu Walterem Chełstowskim i ówczesnymi ministrami kultury: Kazimierzem Żygulskim i Józefem Tejchmą. W albumie znalazły się też wycinki prasowe, teksty utworów i reprodukcje plakatów i folderów festiwalowych. Publikacja ukazała się w grudniu 2004 r.

Kontynuacją wykonanych wówczas prac jest wystawa, nosząca taki sam tytuł jak album. Składają się na nią fotografie ze zbiorów IPN – z zachowanymi oryginalnymi podpisami funkcjonariuszy SB. Ekspozycję uzupełniono zdjęciami łódzkiego fotografika Tomasza Barasińskiego. Prezentowane są także wydawnictwa związane z festiwalem – foldery, znaczki, plakaty. Wystawa składa się z dwóch części. Prezentuje historię imprezy i jej charakter – począwszy od Wielkopolskich Rytmów Młodych aż do 1994 r. Przedstawione materiały opatrzone są komentarzem i podpisami. Ukazane jest także życie miasta podczas festiwalu, wydarzenia na scenie oraz jarocińska publiczność.


W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wykorzystano także prace niezależnego fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych.

Oprócz materiałów ikonograficznych w albumie opublikowano 21 dokumentów ze zbiorów Archiwum IPN.

W pracach nad przygotowaniem albumu uczestniczyli historycy z IPN - dr Krzysztof Lesiakowski, dr Tomasz Toborek oraz Paweł Perzyna. Graficznie album opracował Andrzej Rosołek.

link in comments

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.