Our Blog

Shofar (2007)


Zespół Shofar powstał z inicjatywy Raphaela Rogińskiego.

Ideą składu jest odnalezienie wspólnego mianownika w tradycyjnej muzyce chasydzkiej i jazzie free, jak i kontynuowanie tradycji muzyki żydowskiej, która dla zespołu jest wciąż żywa. Utwory, które znalazły się na płycie pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski i Mołdawii. To najcześciej tzw. "niguny", czyli magiczne pieśni religijne, w niektórych przypadkach mające wprowadzać w trans i ekstazę oraz "frejlaksy", czyli utwory bardziej taneczne, wywodzące się z liturgii żydowskiej. Zachowując w niezmienionej formie materiał dźwiękowy utworów możliwe jest poznanie całego spektrum muzyki chasydzkiej i kultury z nią związanej. Wszystko to jest połączone ze współczesnym podejściem do kreatywnej formy jazzu.

Repertuar zespołu Shofar składa się z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej. Podobnie jak komentowanie Tory tak i tu, poprzez muzykę odtwarzane są różne prądy religijności. Dlatego obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze, a obok piesni kantorów z międzywojnia, muzykę obrządku liberalnego. Na płytę "Shofar" w większości składają się utwory z tradycji chasydzkiej. Głównym impulsem do zajęcia się akurat tą tradycją było odnalezienie przez Raphaela Rogińskiego zbioru pieśni chasydzkich Bieregowskiego (1892-1961) - muzykologa, który od lat 20 ubiegłego stulecia, badał muzykę żydowską. Jednym z efektów jego pracy był tom poświęcony właśnie tradycji chasydzkiej. (kilogram.pl)

  Raphael Rogiński – gitara elektryczna
  Mikołaj Trzaska – saksofon, klarnet basowy
  Macio Moretti – perkusjaThe idea behind Shofar is to find a common denominator for the traditional Hasidic music and free jazz, as well as to continue the tradition of Jewish music, that for the band is still alive and relevant. Songs that are included on the album, come from pre-war musicological research in Ukraine, Poland and Moldova.  The songs - most frequently called "niguny" - meaning magical religious songs, that should allow one to enter a trance and ecstasy; and "frejlaksy," that are more close to dance music derived from the Jewish liturgy. The goal for the musicians involved in this project was to preserve unaltered sound of original material, and to explore the entire spectrum of Chasidic music and culture associated with it. All this is combined with a creative approach to contemporary jazz forms. (polishjazz)

link in comments

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.