Our Blog

Ania Broda i Piosenki


Ania Broda jest charyzmatyczną i wszechstronną artystką obdarzoną niezwykłą barwą głosu. Odnajduje się w wielu muzycznych formach i stylach - muzyce tradycyjnej i sakralnej, poezji śpiewanej, czerpiącej ze źródeł muzyki Wschodniej po jazz i muzyczne eksperymenty. Współtworzyła Kapelę Brodów – jedną z najważniejszych polskich grup folkowych. Bierze udział w projektach teatralnych (Państwowym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy) - tworzy muzykę do spektakli, prowadzi warsztaty wokalne. Współpracowała z Polskim Radiem PR2. Wykonuje partie wokalne w widowisku "Pamiętam. Katyń 1940" L.U.C-a,  na zamówienie Narodowego Centrum Kultury (2010). W 2011 roku ukazała się płyta "A ja nie chcę spać", która właśnie otrzymała nagrodę Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuję ta skierowana do dzieci – rozwijająca wyobraźnię i zamiłowanie do literatury. Jest inicjatorką dziecięcych zespołów piosenki i zajęć wokalnych dla najmłodszych. Koncerty Ani są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju - pełne wdzięku i gracji, instrumentów i czarów. Występuje solo, z zaproszonymi muzykami, prowadzi warsztaty muzyczne.

***
Na manowcach

Po sukcesie i przychylnych recenzjach wydawnictwa "A ja nie chcę spać" (między innymi główna nagroda w konkursie "Świat Przyjazny Dziecku") nadszedł czas na przekaz bardziej serio. Piosenki o wolności, miłości i galaretce z nóżek, ballady: krwawa jedna i rzeczno-jeziorna druga, jazzowo - folkowe instrumentarium, pod-różne inspiracje, jednym słowem twórczość pogodna.
  • Ania Broda - muzyka, śpiew, cymbały, piano, współtwórca Kapeli Brodów
  • Iwona Sojka - skrzypce, absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej
  • Jacek Mielcarek - klarnet, saksofon, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.
  • Kuba Mielcarek - kontrabas, student Instytutu Jazzu AM w Katowicach
  • Mateusz Szemraj - oud, gitara, ukończył warszawską Akademię Muzyczną
  • Wojtek Lubertowicz - orientalne instrumenty perkusyjne


***
Warsztaty śpiewu, czyli w poszukiwaniu doskonałego głosu.

Moje doświadczenia z kształtowaniem głosu mają kilkunastoletnią historię. Uczyłam się śpiewu operowego i podstaw emisji klasycznej. Przeżyłam przygodę z wokalistyka jazzową. W końcu odkryłam niezwykłe możliwości jakie posiada technika białego głosu. Dość szybko zdałam sobie sprawę, że najbardziej interesuje mnie indywidualna ścieżka wokalna, ciekawa barwa, brzmienie głosu i interpretacja pieśni. W muzyce tradycyjnej mówi się „co wieś to inna pieśń“. Bogactwo ornamentów, wariantów, rytmów dotyczy tak samo muzyki instrumentalnej jak wokalnej. Zajęcia, które prowadzę rozbudzają naturalną muzykalność, ćwiczą pamięć melodii, uczą dyscypliny oddechu i rytmu, kształtują wyobraźnię dźwiękową. Najważniejsza powinna być przyjemność płynąca  z nauki śpiewu. Łagodne rozwiązywanie napięć i złych nawyków głosowych. Intensywność, otwieranie i strojenie głosu. Praktyka śpiewania i słuchania w czasie wspólnego wykonywania pieśni i przełamywanie nieśmiałości w śpiewie solowym.***
Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem ...

Część pierwsza: Mini koncert - piosenki śmieszne i dziwne, liryczne i fantastyczne, bajeczne i o wietrze ... wiersze i muzyka dla smyka w towarzystwie cymbałów, pianina i srebrnego trójkąta! w programie m.in. teksty D.Gellner, D.Wawiłow, N.Usenko. O czarnym lwie, srebrnych księżniczkach, o skrzatach i innych niezwykłych zjawiskach. Część druga: Warsztacik małego melomana. Eksperymenty z dźwiękiem i rytmem, szybka nauka wpadających w ucho melodyjek. Autorski pomysł na tworzenie muzycznych obrazków do tekstów z udziałem wdzięcznych rekwizytów jak dzwonki, trójkąty i tamburyny.


***
Warsztaty Kołysanek

Krótkie melodyjne teksty, dźwiękonaśladowcze sylaby, słowne rekwizyty jak księżyc, okienko, ptak czy chmurka  szybko działają na wyobraźnię słuchacza. Zatrzymują cudowną chwilę między dniem a snem, kiedy można bezkarnie zanurzyć się w świat wyobraźni. Nie oznacza to wcale, że dziecko zaśnie szybciej, ale na pewno zaśnie przyjemniej. Ten wieczorny, codzienny rytuał śpiewania przed snem, otwierał tajemną furtkę do ogrodu poezji i pozwalał bujać na huśtawce z obłoków i dźwięków.

Chciałabym przekazać innym mamom tradycję śpiewania poezji domowej. Ulotnej, przypisanej krótkim chwilom, które tworzy atmosfera domu, rodzinnych związków i emocji. Najlepszym momentem łączącym muzykę ze słowem jest wieczorna cisza. Wiersze czytane do snu wypełniają dziecinny pokój niezwykłymi historiami, czarownymi postaciami i dźwiękami. Malują senne obrazy. Myślę, że to piękna forma życia. Należy ją pielęgnować i traktować jak sztukę użytkową. Bez pretensji, ze szczyptą  fantazji, śmiało otwórzcie karty ulubionej książki z wierszami i poszukajcie w sobie właściwej melodii do właściwych słów... 
We would like to present and recommend to you a project of music and poetry by Ania Broda. We do it with pleasure and all responsibility in the knowledge that this is a unique music proposal nationally and globally. Ania is a charismatic and versatile artist endowed with an extraordinary timbre of voice. She finds herself in many musical forms and styles - traditional and sacred music, drawing on sources of Eastern music to jazz and musical experiments. She is involved in theatre projects - creates music for theatre and leads vocal workshops. She co-created Kapela Brodow, one of the most important Polish folk groups that worked on the reconstruction of the Polish religious songs. Another area of her work is that directed at children - developing a child's imagination and love of Polish literature.
__________________

Actually, I find it hard to say whether I deal with Music, or Music deals with me?

For many years, I sing, I play the cymbals and drums in Kapela Brodow. I invent songs, lullabies and other musical miniatures. The inspiration for me is children's poetry, and especially the unpredictable and mysterious one where the words sound. In music I'm looking for moods, colors, mysteries and incredible stories that move the strings of imagination. I make songs, accompanied by cymbals, piano and voice. How to determine this music?

Surreal and lyrical acoustic music.

My adventure with songs for children began with lullabies. Children's poetry is a genre slightly underestimated by adult readers. During several years of my exciting work on this phenomenal music I discovered Polish literature for children. Poetry, absurd and amusing rhymes to tears shrug simplicity and sensitivity. They are full of fantasy and magic taste of words. Not being able to remain indifferent to such an inspiring piece, I began to create my own melodies to favorite texts.A brief history of my activity:

I recorded several albums as a Kapela Brodow, led a workshop of singing and music-education classes many times, worked with the Polish Radio PR2, National Theatre of H. Modrzejewskiej in Legnica, recorded for television, performed at many festivals in the country and abroad,  performed vocals in the media spectacle \ "I remember. Katyn 1940 \" by L.U.C, on request of the National Cultural Centre /2010/. In 2011 the album \ "And I do not want to sleep \" was released. 


Singing workshops, or in search of the perfect voice. My experience with the evolution of voice is a story of many years. I learned to sing opera and classical emission basis. I experienced the adventure of vocal jazz. In the end I discovered the amazing possibilities of a white voice technique. Pretty soon I realized that I am most interested in individual vocal track, an interesting color, voice and interpretation of songs. The traditional music is said to state "what country, there is a different song". The wealth of ornaments, variations, rhythms apply equally to instrumental and vocal music. Going back to the mythical "white voice", I often meet up with the question what does it mean and what is the voice. The best term that comes to my mind is a white singing - natural voice, similar to human speech, with all the features of created appropriate use of resonators, e.g. singing, voice reinforcement, adding color, dynamics and scale specific sounds. The classes which I run, awaken the natural musicality, exercise melody memory, learn discipline, breath and rhythm, shape the sound imagination. The most important thing should be the pleasure of singing lessons. Mild resolving tensions and voice bad habits. The intensity, the opening and tuning of voice. The practice of singing and listening to songs during the joint exercise and overcoming shyness in singing solo.


CD cover

The Savage Saints Designed by Templateism | Blogger Templates Copyright © 2014

Autor obrazów motywu: richcano. Obsługiwane przez usługę Blogger.