Custom Trio - Back Point (2002)
Custom Trio - grupa jazzu akustycznego założona  w 1998 roku przez braci: Marcina i Bartłomieja Oleś.

Początkowa nazwa zespołu to Custom Quartet. W 1999 roku zespół przekształcony w Custom Trio zarejestrował swój debiutancki album - "Mr. Nobody". W 1999 roku Custom Trio otrzymał drugą nagrodę w kategorii zespołowej na międzynarodowym konkursie "Jazz Juniors" w Krakowie.

Zespół rozpoczął współpracę z czołowym polskim trębaczem Andrzejem Przybielskim. Efektem był wysoko oceniany album "Free Bop". Rok 2001 to początek wspólnych koncertów z Adamem Pierończykiem i autorski album Marcina Olesia "Gray Days". 

***
Custom Trio - polish jazz group founded in 1998 by brothers Marcin and Bartłomiej Oleś.

The initial name of the band is a Custom Quartet. In 1999, the band turned into a Custom trio recorded their debut album - "Mr. Nobody". In 1999, the Custom Trio won the second prize in the team category in the international competition "Jazz Juniors" in Cracow.

The team began working with the leading Polish trumpeter Andrzej Przybielski. The result was a highly regarded album "Free Bop". The year 2001 is the beginning of joint concerts with Adam Pierończyk and artist album Marcin Oleś "Gray Days".

2 komentarze: